-Biziň fabrigimiz Hytaýda aýna kosmetiki çüýşeleri öndüriji.

-Biz dürli görnüşli aýna çüýşeleri, atyr çüýşelerini, kosmetiki çüýşeleri, efir ýagy çüýşelerini, dyrnak çüýşelerini we beýleki kosmetiki çüýşeleri öndürip bileris.

Şeýle hem, müşderiniň nusgalaryna we ýörite gözlegine görä aýna çüýşeleri dizaýn edip we öndürip bileris.

-Bir aýna çüýşesi üçin reňk boýag, skil-ekran, logotip çap etmek, gyzgyn möhür basmak, bufer bezegi, ýalpyldawuk, bezeg we ş.m. ýaly dürli senetçilikleri edip bileris.

- Sahypamyzy görmäge we skanirlemäge we biziň bilen söwda gatnaşyklaryny gurmaga hoş geldiňiz. Siziň pikirleriňiz ýokary baha beriler.

  • client-img-H
  • client-img-H
  • client-img-H
  • client-img-H
  • client-img-H
  • client-img-H
  • client-img-H
  • client-img-H