Awtoulag atyr çüýşesi

 • 6/8/10/12ml wood cap car perfume glass bottle

  6/8/10/12ml agaç gapakly awtoulag atyr çüýşesi

  Düşündiriş jikme-jiklikleri: 8ML kiçi ýakymly awtoulag atyr çüýşesi, agaç gapagy.Ajaýyp we kiçi, bir ýeri açmazdan islendik burçda goýup bilersiňiz .Kon şekilli, reňkli çüýşe, 1corton 500pc içki wilka bilen nurbat, 10 reňk garyşdyryň.https://www.ywhyglassbottle.com/uploads/ 飞 2 20220505-145540.mp4
 • 10ml Car Hanging Perfume Bottle With Ribbon

  Lenta bilen 10ml awtoulag asylýan atyr çüýşesi

  Bu awtoulaglarda we şkaflarda asylmaly ýerlerde ulanylyp bilinýän maýatnik atyr.Theaýyň dizaýny owadan we sahydyr.Çüýşäniň gapagy elektroplatirlenen oýma we içi boşluk bilen bezelendir.Saýlamak üçin üç reňk bar, bularyň hemmesi köpçüligiň göwnünden turýan reňkler.

  Täze satyn alnan täze awtoulagda elmydama ýakymsyz ysyň bardygyny hemmämiz bilýäris.Näme etmeli?Maşynymyň aromaterapiýa enjamy kondisioneri ulanmakdan has gowudyr.Maşyn uzak wagtlap kondisioneri ulanýar we uzak wagtdan soň kondisioner ulgamynda galyp bolýar.Awtoulagda ýerleşdirilen matalar hem tozanyň köpelmegi üçin esasy lagerdir.Awtoulaglara hyzmat etmek bu çagyrylmadyk myhmanlary arassalamaga hiç wagt kömek etmez.Şonuň üçin güýçli insektisid we güýçlendiriji funksiýaly efir ýaglary iň gowy saýlawdyr.Awtoulag efir ýaglarynyň ilkinji maksady mör-möjekleri ýok etmek we sterilizasiýa etmekdir: çaý agajy, ewkalipt, lawanda, bergamot, limon, ýorunja, sitronella we beýleki efir ýaglary.