30ML pürküji silindr görnüşli atyr aýna çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Iň az sargyt mukdary: 1000-10000 bölek

Üpjünçilik ukyby: 1000000 bölek

FOB bahasyABŞ-nyň $ 0.26-9.99 / bölegi

Gurşun wagty: 3-35 gün


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary:

30ML silindr çüýşesi, reňkini aşakdan aşaklygyna ýasaýarys, onuň 6 reňki bardy: gara, ak, gyzyl, kofe, gyrmyzy, gök reňkli we nurbat kellesi, çüýşäni galyňlaşdyryň .Bu ýerde satýarys, her gün 50000pc bolýar Sargyt .Men has köp islegiňizi maňa habar bermegiňizi haýyş edýärin!

glass perfume bottleglass perfume bottleglass perfume bottleglass perfume bottleglass perfume bottle


  • Öňki:
  • Indiki: