Mart aýynyň doglan güni -Hongýuan kompaniýasy

Biziň kompaniýamyz söýgi kompaniýasy, mart aýy bolsa doglan gün möwsümidir .Biz doglan günlerimizi müşderilerimiz bilen belleýäris .Biz doglan gün aýdymlaryny bilelikde aýdýardyk we doglan gün tortyny we desertini iýdik. Geljege sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, işgärlerine umyt edýäris. Müşderilere ýokary hilli hyzmat bermek, ýokary hilli önümler bermek, atyr çüýşeleriniň has amatly görnüşlerini dizaýn etmek üçin Hongyuan kompaniýasy.

4e76465355c5a9b17c4e96767f7f6b4 5a0f9bc1afdd1066060e01742bc5bfe 7cbe4cfaf5d98dd7f404edf90db54c9 28a2c671d2f3fdf74b82e0658ff2778 694d7554b5fefdd08edc7f3e05e17ab 7014cd42282af81b70e21dcb305318b d304847ca6d4bc440165180fa0fe5f3 fd98bd44c0b8e5e3b71c0c61673db55


Iş wagty: Mart-26-2022