30ML täze nurbat atyr çüýşeleri

Gysga düşündiriş:

Iň az sargyt mukdary: 1000-10000 bölek

Üpjünçilik ukyby: 1000000 bölek

FOB bahasyABŞ-nyň $ 0.3-9.99 / bölegi

Gurşun wagty: 3-35 gün

 


 • Göwrümi:30ML
 • Reňk ::6 reňk garylýar
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt maglumatlary:

  30ml reňkli örtükli atyr çüýşesi, aşakdan ýokara reňk, çüýşäniň 4 reňki we “Chole” atyryndan ýelmemek has janköýer ýaly görünýär. Bu dizaýn üçin 50ml hem bar.

  new designperfube bottle30mlglass bottlestock bottle
  Küpek çap etmek: Ink + ekran (mesh stencil) = ekrany çap etmek, reňk çap etmegi goldaýar.
  Gyzgyn möhürleme: Reňkli folga gyzdyryp, çüýşede erediň.Altyn ýa-da Sliver meşhur.
  Dekal: Logotipiň reňkleri gaty köp bolsa, deklarasiýa ulanyp bilersiňiz.Dekal, teksti we nagyşlary çap edip, soň bolsa çüýşäniň ýüzüne geçirip boljak substratyň bir görnüşidir.
  Bellik: Çüýşe, köp reňkli ýelmemek üçin suw geçirmeýän stikeri düzüň.
  Elektroplatasiýa: Çüýşedäki metal gatlagy ýaýratmak üçin elektroliz ýörelgesini ulanyň.

  Sorag-jogap
  S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
  J: Biz köp ýyllap aýna gap-gaçlary bilen meşgullanýan öndüriji.
  S: Aýna suwly çüýşeleriň nusgasyny nädip almaly?
  J: Mugt aýna şiresi çüýşeleriniň nusgasy Alibaba-da kabul ederliklidir.Biziň bilen habarlaşyň we haýsy nusga gerekdigine göz ýetiriň.
  S: Hilini nädip kepillendirýärsiňiz?
  J: Biz Hytaýyň JiangSu welaýatynyň Suzhou şäherinde ýerleşýäris, çig maldan önüme çenli hiline gözegçilik edip bileris.Hil gözegçilik ulgamymyzda 100% çig mal barlagy, 100% ýarym taýýar önüm barlagy, 100% taýýar önüm barlagy, hilini kepillendirmek üçin tötänleýin gözden geçirmek bar.
  S: Öňdebaryjy wagt näme?
  J: Umuman aýdanyňda, iň esasy wagt 7-30 gün töweregi.Differentöne dürli önümler we dürli sargyt mukdary dürli öňdebaryjy wagt bolar ýaly, biziň bilen takyk gowşuryş wagtyny tassyklaň.Sagbol.
  S: Çig malyňyz nähili?
  J: Iýmit derejesindäki materiallary ulanýarys.Üpjün edijileri saýlaýarys we satyn alnan çig malyň köpüsini berk dolandyrýarys we barlaýarys.Hünärmen QC önümçiligimizden ozal çig malyň hilini ýene bir gezek barlar.
  S: Haýsy hyzmatlary berip bileris?
  Kabul edilen gowşuryş şertleri: EXW, FOB, CFR, CIF ;
  Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
  Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, L / C, Kredit kartoçkasy, PayPal, Western Union, Nagt;


 • Öňki:
 • Indiki: